Fabienne


danse des instruments

 
pigment / acrylic technique mixte  pigment / acrylic technique mixte  pigment / acrylic
pigment / acrylic pigment / acrylic/ goudron pigment / acrylic/ goudron
pigment / acrylic pigment / acrylic pigment / acrylic/ goudron
technique mixte  pigment / acrylic
 
Contact : fabienne.deligny@wanadoo.fr

Fabienne Deligny